off

Porządek Mszy Świętych

w dni powszednie:

o godz. 7:00, 18:00

 

w niedziele:

o godz. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:30

 

w uroczystości i święta obowiązkowe (w dni wolne od pracy) :

o godz. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:30

 

w uroczystości i święta nieobowiązkowe, w dni robocze:

o godz. 7:00, 9:00, 11:00, 18:00